موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی محمودیه استان اصفهان

این خیریه با هدف حمایت از معلولین ذهنی و ایجاد امنیت و آرامش در خانواده و جامعه و کاستن از مشکلات رفتاری معلولین ذهنی تحت نظارت اداره کل بهزیستی فعالیت دارد.

موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی محمودیه استان اصفهان

اعضاء هیئت امنا


اعضاء هیئت امنا خیریه توانبخشی معلولین ذهنی محمودیه

اعضاء هیئت امنا خیریه توانبخشی معلولین ذهنی محمودیه

آیت الله حاج شیخ عبدالکریم مولوی

جناب آقای حاج نعمت اله طاهری

جناب آقای مهندس مرتضی مقاره زاده

جناب آقای حاج احمد صفری

جناب آقای حاج مهدی ابراهیمی

جناب آقای دکتر رضا سرائیان

جناب آقای حاج محمدعلی خادمی

جناب آقای حاج ناصر شاهین

جناب آقای حاج فتح اله حدادیان

جناب آقای حاج علی جوانمرد

جناب آقای حاج حبیب اله عموچی

جناب آقای اصغر علیجانی

جناب آقای حاج احمد لطفی

جناب آقای حاج نصراله حاجیان

جناب آقای حاج صفرعلی فخاری

جناب آقای حاج احمد جعفری

جناب آقای حاج ابراهیم برات پور

جناب آقای حاج حسین مختاری

جناب آقای ناصر سلطانی


کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی محمودیه استان اصفهان می باشد.