موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی محمودیه استان اصفهان

این خیریه با هدف حمایت از معلولین ذهنی و ایجاد امنیت و آرامش در خانواده و جامعه و کاستن از مشکلات رفتاری معلولین ذهنی تحت نظارت اداره کل بهزیستی فعالیت دارد.

موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی محمودیه استان اصفهان

افتخارات


افتخارات موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی محمودیه اصفهان
افتخارات موسسه توانبخشی معلولین ذهنی محمودیه اصفهان
افتخارات موسسه توانبخشی معلولین ذهنی محمودیه اصفهان
افتخارات موسسه توانبخشی معلولین ذهنی محمودیه اصفهان
افتخارات موسسه توانبخشی معلولین ذهنی محمودیه اصفهان


کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی محمودیه استان اصفهان می باشد.