موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی محمودیه استان اصفهان

این خیریه با هدف حمایت از معلولین ذهنی و ایجاد امنیت و آرامش در خانواده و جامعه و کاستن از مشکلات رفتاری معلولین ذهنی تحت نظارت اداره کل بهزیستی فعالیت دارد.

موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی محمودیه استان اصفهان

سفر زیارتی معلولین ذهنی دختر و پسر 1398


سفر زیارتی یکصد نفر از معلولین ذهنی دختر و پسر خیریه توانبخشی محمودیه

گزارش تصویری سفر زیارتی یکصد نفر از معلولین ذهنی دختر و پسر خیریه توانبخشی محمودیه به اتفاق مددکاران و پرستاران مراقب به مشهد مقدس مهر ماه ۹۸


کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی محمودیه استان اصفهان می باشد.