موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی محمودیه استان اصفهان

این خیریه با هدف حمایت از معلولین ذهنی و ایجاد امنیت و آرامش در خانواده و جامعه و کاستن از مشکلات رفتاری معلولین ذهنی تحت نظارت اداره کل بهزیستی فعالیت دارد.

موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی محمودیه استان اصفهان

گزارش تصویری بازدید دانشجویان


گزارش تصویری بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

گزارش تصویری بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر از مددجویان خیریه توانبخشی معلولین ذهنی محمودیه


کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی محمودیه استان اصفهان می باشد.