موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی محمودیه استان اصفهان

این خیریه با هدف حمایت از معلولین ذهنی و ایجاد امنیت و آرامش در خانواده و جامعه و کاستن از مشکلات رفتاری معلولین ذهنی تحت نظارت اداره کل بهزیستی فعالیت دارد.

موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی محمودیه استان اصفهان

بازدید استاندار و مسولین استانی


در این دیدار استاندار محترم اصفهان جناب آقای دکتر مهرعلیزاده به همراه فرماندار محترم اصفهان جناب آقای دکتر رضوانی و دیگر مسولین اصفهان و خمینی شهر حضور داشتند.

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی محمودیه استان اصفهان می باشد.